Priser

Tilskud

Den offentlige sygesikring

Jeg er ikke tilknyttet den offentlige sygesikring, så hvis du har en henvisning fra din læge, henvises venligst til www.psykologeridanmark.dk

  • Mange sundhedsforsikringer og andre forsikringstyper yder tilskud til eller dækker behandlingen helt hos en autoriseret psykolog. Jeg tager imod denne type henvisninger. Kontakt dit forsikringsselskab og få afklaret om din problemstilling dækkes af forsikringen og kontakt mig herefter.

  • Flere arbejdspladser tilbyder at betale for psykologhjælp til medarbejdere i en psykisk belastende situation.

  • Nogle fagforeninger har mulighed for at dække udgifter til samtaler ved psykolog når der er tale om en arbejdsbetinget problemstilling.

  • Sygesikringen Danmark yder tilskud såfremt man er medlem, jf. reglerne for tilskud til psykologbehandling pr. 1. jan. 2021.

Afbud

Afbud meddeles uden omkostning senest 24 timer før vores aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud må påregnes opkrævning af fuld takst.

Individuel samtale/60 min. 1100 kr.
Individuel supervision/1 time

1200 kr.

Samlet pris for længere supervisionsforløb aftales med den enkelte psykolog. Ved supervision ud af huset aftales køretidsbetaling ved længere afstande.

Gruppesupervision Pris aftales
Undervisning og kursusforløb Pris aftales