Velkommen

Mit navn er Hanne Knudsen, og jeg er psykolog. Jeg er 56 år og har været psykolog siden 1997. Jeg har mange års erfaring med rådgivning og behandling af voksne og unge.

Jeg arbejder med rådgivning, behandling og støtte i forbindelse med bl.a. sorg, kriser, stress, angst, PTSD og depression.

De sidste 10 år har jeg endvidere arbejdet med udfordringer i arbejdslivet og reaktioner på arbejdsmæssig belastning, eks. voldsomme hændelser, stress, samarbejdsproblemer og afskedigelse.

Jeg har stor erfaring i at rådgive og støtte i forbindelse med sygemelding relateret til psykiske problemstillinger, eks. arbejdsrelateret stress, så forløbet mod tilbagevenden til arbejde eller anden afklaring bliver god.

Jeg er ikke tilknyttet den offentlige sygesikring.