Om Hanne

 • 1997: Cand. psych. fra Århus Universitet.
  2002: Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet
  2013: Godkendt specialist i klinisk psykologi/psykoterapi under Dansk Psykologforening.
  2018: Godkendt supervisor på specialist niveau under Dansk Psykologforening

  • Egen psykologpraksis på fuld tid siden 2016
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, herunder personalepsykolog i Region Midt.
  • Team for Tværkulturel Psykiatri, Lokalpsykiatri Vest, Århus.
  • Rehabiliterings- og Revalideringscenter for Flygtninge, Aalborg.
  • Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital
   Privatpraktiserende, deltid
  • Underviser speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, Århus Universitet
  • Underviser Ergoterapeutuddannelsen, VIA College, Århus
  • Forelæser Folkeuniversitetet, Århus
  • Underviser/oplægsholder ved daghøjskole, højskole, fagforbund.
  • Supervisor for psykologer og socialfagligt personale.
 • 2003 :  1-årig udd. i kognitiv terapi for læger og psykologer, Kognitiv Terapicenter, Århus.
  2006:  Træner uddannelse i Mindfulness, trin 1+2, Kognitiv Center Fyn.
  2009:  Introduktionsuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), trin 1+2, Kognitiv Gruppen, Århus.
  2013:  1-årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), ACT-klinikken/Psykologpartners, Kbh.
  2015:  ACT – At håndtere stress og fremme helse, Fredrik Livheim/Human ACT, Sverige.
  2015:  Almen supervisionsteori, Dansk psykologforening
  2011- :  Diverse ACT-workshops og ACT konferencer i ind- og udland m. bl.a Kelly Wilson, Russ Harris, Robyn Walser og Kirk Strosahl, samt præsentation af egen ACT-forskning ved poster/oplæg.