Samtaler

Jeg tilbyder samtaler af rådgivende eller terapeutisk karakter alt efter problemstilling og behov – og i forløb af varierende længde.

Det kan dreje sig om behandling af psykiske problemstillinger eller samtaler med mere eksistentielt præg vedrørende vanskelige situationer i privat- eller arbejdsliv.

Det centrale er, at du har en oplevelse af at samtalerne hjælper dig til at håndtere de udfordringer du står i på en måde som bringer dig tættere på det du ønsker og finder vigtigt i dit liv. Derfor vil vi løbende have fokus på om samtalerne hjælper dig i din ønskede retning.

Ved første samtale afdækker vi dine ønsker for udbytte af samtalerne og aftaler rammerne for et evt. videre forløb.

For priser henvises venligst til denne oversigt.