Litteratur

Egne udgivelser

Knudsen, H., Lund, G.: ”Stress-sygemelding: Kognitive symptomers betydning for genoptagelse af arbejdet.” (Månedsskrift for praktisk lægegerning, nr, 3, marts 2011)

Knudsen, H.: “Job-usikkerhed og fyring” (Fag og Arbejde, medlemsblad for FOA, nr. 2, 2011)

Knudsen, H. & Elklit, A.: ”Danske FN-soldater i Kroatien”. Psykolog Nyt, nr. 4., 1996.

Elklit, A. & Knudsen, H.: “Danske FN-soldater i fredsbevarende mission – belastninger og efterreaktioner”. Psykologisk Skriftserie, Århus Universitet, vol. 20(5), 1995.