Uddannelse

1997: Cand. psych. fra Århus Universitet.

2002: Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet

2013: Godkendt specialist i klinisk psykologi/psykoterapi under Dansk Psykologforening.

2018: Godkendt supervisor på specialist niveau under Dansk Psykologforening

 

Arbejdserfaring

Egen psykologpraksis på fuld tid siden 2016

Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, herunder personalepsykolog i Region Midt.

Team for Tværkulturel Psykiatri, Lokalpsykiatri Vest, Århus.

Rehabiliterings- og Revalideringscenter for Flygtninge, Aalborg.

Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Privatpraktiserende, deltid

 

Underviser speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, Århus Universitet

Underviser Ergoterapeutuddannelsen, VIA College, Århus

Forelæser Folkeuniversitetet, Århus

Underviser/oplægsholder ved daghøjskole, højskole, fagforbund.

Supervisor for psykologer og socialfagligt personale.

 

Længerevarende uddannelser og kurser

2003 :  1-årig udd. i kognitiv terapi for læger og psykologer, Kognitiv Terapicenter, Århus.

2006:  Træner uddannelse i Mindfulness, trin 1+2, Kognitiv Center Fyn.

2009:  Introduktionsuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), trin 1+2, Kognitiv Gruppen, Århus.

2013:  1-årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), ACT-klinikken/Psykologpartners, Kbh.

2015:  ACT – At håndtere stress og fremme helse, Fredrik Livheim/Human ACT, Sverige.

2015:  Almen supervisionsteori, Dansk psykologforening

2011- :  Diverse ACT-workshops og ACT konferencer i ind- og udland m. bl.a Kelly Wilson, Russ Harris, Robyn Walser og Kirk Strosahl, samt præsentation af egen ACT-forskning ved poster/oplæg.

 

Medlem af Dansk Psykolog Forening