Priser

 

Individuel samtale/50 min.

 

1000 kr.

Individuel supervision/1 time  

1150 kr.

Samlet pris for længere supervisionsforløb aftales med den enkelte psykolog. Ved supervision ud af huset aftales køretidsbetaling ved længere afstande.

 

Gruppesupervision

 

Pris aftales

 

Undervisning og kursusforløb

 

Pris aftales

 

Tilskud

 

Den offentlige sygesikring

Jeg er ikke tilknyttet den offentlige sygesikring, så hvis du har en henvisning fra din læge, henvises venligst www.psykologeridanmark.dk

 

Sundhedsforsikring/anden forsikring

Mange sundhedsforsikringer og andre forsikringstyper yder tilskud til eller dækker behandlingen helt hos en autoriseret psykolog. Jeg tager imod denne type henvisninger. Kontakt dit forsikringsselskab og få afklaret om din problemstilling dækkes af forsikringen og kontakt mig herefter.

 

Arbejdspladsen

Flere arbejdspladser tilbyder at betale for psykologhjælp til medarbejdere i en psykisk belastende situation.

 

Fagforeninger

Nogle fagforeninger har mulighed for at dække udgifter til samtaler ved psykolog når der er tale om en arbejdsbetinget problemstilling.

 

Sygeforsikringen “danmark”

Der ydes et tilskud på kr. 200 pr. konsultation til psykologhjælp uden offentligt tilskud (dvs. uden henvisning fra egen læge) ifm. behandling af let til moderat depression for personer over 38 år.

 

Afbud

 

Afbud meddeles uden omkostning senest 24 timer før vores aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud må påregnes opkrævning af fuld takst.